รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เปิดรับสมัครวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 14 มกราคม 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร
เปิดรับสมัครวันที่ 3 พฤศจิกายน - 12 พฤศจิกายน 2560

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ
เปิดรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2560


เปิดรับสมัครวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2560


เปิดรับสมัครวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2559


เปิดรับสมัครวันที่ 17 - 26 ตุลาคม 2559


เปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน - 7 กันยายน 2559

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เปิดรับสมัครวันที่ 23 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เปิดรับสมัครวันที่ 12 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2559

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เปิดรับสมัครวันที่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น